OBEC, OBECNÍ ÚŘAD A DALŠÍ INFORMACE

OBEC LAZINOV

   Důvod a způsob založení:
      dle zákona č. 367/1990 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb.
   IČ: 43420613 (obec není plátcem DPH)
   ID datové schránky: 7p6b6dj
   číslo účtu: 30325631/0100 KB Letovice
 

OBECNÍ ÚŘAD LAZINOV

   Adresa: Lazinov 121, 679 62 Křetín
   Tel. 773 022 219
   E-mail: lazinov@tiscali.cz
   Úřední hodiny: pátek 16,00 - 19,00
   Administrativní pracovnice, účetní: Ing. Iva Konupková
   Příjem žádostí a dalších podání: písemně, e-mailem
        (přílohy pouze v pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, tiff, bmp)
 

 

 ZASTUPITELSTVO OBCE LAZINOV  - pro volební období 2018-22

Starosta obce:

Miroslav Holas

tel: 737 256 128

miroslav.holas@seznam.cz

Místostarosta obce:

Vladimír Raudenský

tel: 723 630 572

rvlada@seznam.cz

Ostatní zastupitelé:

Lucie Holasová

tel: 777 145 691

lucousek.p@centrum.cz

František Doskočil

tel: 608 162 411

dofr92@seznam.cz

Ing. Milan Raška

tel: 724 578 523

raska.milan7@email.cz

Jaroslav Vítek

tel: 737 819 214

jaca.vitek@seznam.cz

Zdeněk Brablec

tel: 721 058 255

 

Výbory

finanční:

(předseda bude zvolen na nejbližším zasedání), Ing. Milan Raška a Jaroslav Vítek (členové)

 

kontrolní:

Lucie Holasová (předseda), František Doskočil a Zdeněk Brablec (členové)

 

Ochrana osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

obec@lazinov.cz

Informace o zpracování osobních údajů

 

Další informace

Jednací řád zastupitelstva obce

Pravidla:

Dětské hřiště Lazinov - provozní řád

Pravidla pro vydávání Rezidenčních karet

Pravidla pro nakládání s dřevní hmotou v obecních lesích

Pravidla pro pronájem obecních staveb v zátoce

Pravidla pro provoz hasičské zbrojnice

Pravidla pro půjčování párty stanu

Návštěvní řád vodní nádrže Letovice

Informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výsledky anket o spokojenosti občanů:   2009,   2011,   2015

Uzavřené veřejnoprávní smlouvy:   Přestupková agenda   Obecní policie   Technické služby Malá Haná
     Společný školský obvod