Rozvoj obce - Pasport místních komunikací

Poslední aktualizace: 13.7.2022

Pasport místních komunikací - aktualizace říjen 2021:

Správní rozhodnutí obecního úřadu Lazinov o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací:
    - platné a účinné od 16.2.2020