Rozvoj obce - Komplexní pozemkové úpravy

Poslední aktualizace: 3.5.2017

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jsou legislativně stanoveny v zákoně č. 139/2002 Sb. a řeší nové uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy. Do obvodu jsou zahrnuty pozemky zpravidla jednoho katastrálního území. Nezahrnují se pozemky v zastavěné části obce, některé pozemky zvláštního využití mohou být zahrnuty jen se souhlasem jejich vlastníka.

Cílem KPÚ je: V katastru Lazinov byl většinou špatný nebo žádný přístup k pozemkům a tím nebylo hospodaření vlastníků půdy racionální. Dále nebyly zcela dořešeny vlastnické vztahy k pozemkům využívaným jako cesty.

Proto obec zajistila u Pozemkového úřadu realizaci KPÚ:
20.12.2008 - obec Lazinov podala na Pozemkový úřad Blansko (PÚ) žádost o zahájení a provedení pozemkových úprav v obci.
25. 2.2009 - PÚ zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lazinov (viz veřejná vyhláška).
31. 1.2012 - PÚ rozšířil obvod KPÚ do přilehlé části k.ú. Vlkov (viz veřejná vyhláška)
                    a pověřil pracovníky zástupce zpracovatele návrhu KPÚ (GB-geodezie, spol. s r.o.) ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
16. 2.2012 - PÚ rozšířil pověření o další pracovníky
16. 4.2012 - PÚ svolal úvodní jednání účastníků KPÚ, kde byl (kromě jiného) zvolen sbor zástupců pro pozemkové úpravy.
25. 2.2016 - závěrečné jednání
 2.11.2016 - vyhlášení platnosti KPÚ.

Upozornění z FÚ:  Vlastník nemovitostí, kterému se v r. 2016 (např. v rámci KPÚ nebo digitalizace katastru) změnilo parcelní číslo nebo výměra některého pozemku, měl povinnost podat do 31.1.2017 přiznání k dani z nemovitostí!

Vytýčení hranic pozemků: Každý vlastník má právo na jedno vytýčení hranic svých pozemků zdarma (to hradí Pozemkový úřad). Druhé a další vytýčení si už hradí vlastník sám a je to drahé - vytýčení 100 metrů hranice stojí zhruba 3 tisíce korun.