Rozvoj obce - Plynofikace obce

Poslední aktualizace: 20.3.2013

Obec Lazinov provedla v r. 2001 přivedení plynovodu do obce a provedení přípojek plynu k těm nemovitostem, jejichž majitelé o to zažádali.
Na tuto akci obec získala od státu dotaci ve výši 1.483 tis. Kč.

Plynovod je v majetku obce Lazinov a ta ho pronajímá k provozování regionálnímu distributorovi – společnosti Gas Net, s.r.o.

Po změně v sestavě zastupitelstva obce po r. 2006 a po zveřejnění záměru obce vybudovat chodník od hlavní silnice k uzlovému bodu "Na Bařině", upozornil pan Miloš Holek na to, že obecní plynovod vede přes jeho pozemek a že trvá na jeho odstranění. Jelikož manželé Holkovi v říjnu 2011 pohrozili odpojením plynovodu (což by již mělo dopad i na obyvatele Lazinova), rozhodli jsme se celý průběh sporu zveřejnit. Spor se vlekl skoro 4 roky a nakonec bylo nutné ho vyřešit nadzemní přeložkou plynovodu.