Rozvoj obce - Pasport místních komunikací

Poslední aktualizace: 22.11.2020

Nové správní rozhodnutí obecního úřadu Lazinov o zařazení dalších pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
    - vydáno bylo 22.11.2021 a vyvěšeno na úřední desce bylo 22.11.2021.

Pasport místních komunikací - aktualizace říjen 2021:

Předchozí správní rozhodnutí obecního úřadu Lazinov o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací:
    - platné a účinné od 16.2.2020