Rozvoj obce - Studie rozvoje

Poslední aktualizace: 23.2.2011

V roce 2007 obec Lazinov začala řešit celkový rozvoj veřejný ploch.
Obec sice měla platný územní plán z r. 1998, ten ale neřešil detailněji rozvoj místních komunikace a dalších veřejných ploch.
Aby měla obec podklad pro komplexní řešení veřejných ploch, zadala v březnu 2007 vypracování architektonicko-urbanistické studie.
Jako autory si obec vybrala Prof. Ing. Arch. Milana Stehlíka a jeho manželku Ing. Arch. Alenu Stehlíkovou. A to kvůli jejich odbornosti a zkušenostem s těmito studiemi a také pro jejich vztah k Lazinovu - mají zde dům, velmi rádi sem jezdí a navrhovali a projektovali budovu obecního úřadu.

V dubnu 2007 vypracoval Ing. Zobač krátkou studii doplněnou fotografiemi, ve které nastínil svoji představu o řešení dopravy v obci, přemístění centra obce a zachování původního vzhledu obce. Na tuto studii a následnou letákovou akci manželů Zobačových reagoval starosta publikováním tohoto komentáře.

V listopadu 2007 byla studie manželů Stehlíkových hotova, zde je k dispozici k prohlédnutí:
  Architektonické studie veřejných ploch (autoři - Prof. Ing. Arch. Milan Stehlík, Ing. Arch. Alena Stehlíková

Dne 20.1.2008 bohužel Milan Stehlík zemřel. Byl to skvělý architekt a kamarád. Bude nám moc chybět. Čest jeho památce.
Veřejná prezentace Architektonické studie veřejných ploch se tedy odehrála bez Milana Stehlíka, dne 15.2.2007 - zde jsou poznámky k prezentaci.

Na zasedání 14.3.2008 zastupitelstvo rozhodlo o řešení připomínek ke studii - viz zápis ze zasedání.