Rozvoj obce

Poslední aktualizace: 6.4.2022

Pro plánování a řízení rozvoje obce Lazinov byl v listopadu 2021 zastupitelstvem schválen aktualizovaný Program rozvoje obce Lazinov na období 2021 -2025
a Plán rozvoje sportu v obci Lazinov na období 2021-2025.

Další podrobnější informace najdete v jednotlivých oblastech rozvoje obce:

Studie rozvoje obce

Územní plán

Rekonstrukce veřejných ploch

Čištění odpadních vod

Třídění odpadů

Komplexní pozemkové úpravy

Plynofikace obce

Zázemí a vybavení pro hasiče

Dětské hřiště

Pasport místních komunikací